ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ТА АПЕЛЯЦІЙ
 

При наявності розбіжностей за результатами інспекції, Заявник має право подати апеляцію до Органу інспекції. Апеляція подається в письмовому вигляді на ім'я керівника Органу інспекції з викладом суті розбіжностей. Керівник Органу інспекції призначає апеляційну комісію. Голова апеляційної комісії незалежна особа від інспекції, що розглядається, який визначає склад апеляційної комісії в складі не менше 4-х осіб.
До складу комісії можуть включатися представники зацікавлених сторін, органи, що контролюють, заявники, співробітники органу інспекції.

ЗСклад апеляційної комісії узгоджується зі сторонами. Заявник надає всю інформацію необхідну для розгляду апеляції, а також запрошує іншу сторону, що конфліктує надати в той же термін інформацію, яка підтверджує або пояснює ситуацію. Заява, разом з додатковою інформацією, розсилається Головою комісії всім членам апеляційної комісії. Апеляційна комісія розглядає заяву на засіданнях або шляхом електронного листування.
До завдань комісії входить:

• розгляд заяви
• вивчення представлених матеріалів
• опитування сторін та експертів
• прийняття рішення

Апеляційна комісія, при прийнятті рішення зобов'язана керуватись об'єктивністю і приймати рішення простою більшістю голосів.
У разі, коли при ухваленні рішення на засіданні, голоси розподілилися порівну, вирішальним є голос Голови апеляційної комісії.
При голосуванні по електронному листуванні рішення вважається прийнятим, якщо воно схвалене простою більшістю членів комісії. У разі, коли голоси розділилися порівну, вирішальним є голос Голови комісії.
За результатами роботи комісії, складається протокол розгляду апеляції, який підписується усіма членами комісії і затверджується Головою, після чого направляється сторонам.