ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Наш бізнес - гарантія Вашого успіху

Політикою в сфері якості Компанії МСК є:

• забезпечення задоволення потреб і очікувань клієнтів
• формування у замовників довіри до нашої компанії, створення стійкого образу надійного партнера для довготривалої співпраці
• поліпшення умов праці співробітників і створення привабливих умов для професійного і службового зростання
• розвиток компанії та забезпечення її стабільності

Дійсна Політика в області якості є сферою відповідальності керівництва компанії, що гарантує досягнення поставлених цілей шляхом:

• використання відповідних бізнес-процесів
• визначення відповідальності персоналу
• постійного поліпшення якості послуг, що надаються за допомогою підвищення кваліфікації співробітників, вдосконалення організації робіт, застосування технічних засобів і раціональних методів роботи
• запобігання виникненню невідповідностей і виключення причин їх появи
• постійного вимірювання та збільшення задоволеності споживачів, внесення необхідних коригувань у роботу з метою повного задоволення вимог споживачів
• регулярного аналізу ефективності функціонування Компанії МСК

Керівництво компанії бере на себе зобов'язання забезпечити відповідність вимогам стандарту ISO 9001 і безперервно вдосконалювати результативність системи управління якістю компанії і гарантує, що Політика якості доведена належним чином до кожного співробітника і співробітники у своїй повсякденній роботі дотримуються вимог системи менеджменту якості. Керівництво Компанії МСК заявляє, що компанія відкрита для взаємного співробітництва і робить все, щоб витрати замовників були відшкодовані високою якістю наданих послуг.